Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Alat Mesin Pertanian SMK/MAK Kelas 10 Semester 2 Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Alat Mesin Pertanian Kelas X SMK/MAK Kurikulum 2013 Semester II sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
A. Deskripsi
B. Prasyarat
C. Petunjuk Penggunaan
D. Tujuan Akhir Pembelajaran …………………………………………………………………………………………….. 3
E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ………………………………………………………………………… 4
F. Cek Kemampuan Awal
II. PEMBELAJARAN
Kegiatan Pembelajaran 1. Mengoperasikan alat dan mesin produksi pertanian laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing …………………………………………………… 6
A. Deskripsi
B. Kegiatan Pembelajaran …………………………………………………………………………………………………….. 6
1. Tujuan Pembelajaran ………………………………………………………………………………………………… 6
2. Uraian Materi ………………………………………………………………………………………………………………. 7
3. Refleksi ……………………………………………………………………………………………………………………..160
4. Tugas …………………………………………………………………………………………………………………………161
5. Tes Formatif …………………………………………………………………………………………………………….162
C. Penilaian
Kegiatan Pembelajaran 2. Perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing sesuai prosedur. …………………………………………….165
A. Deskripsi
B. Kegiatan Pembelajaran …………………………………………………………………………………………………165
1. Tujuan Pembelajaran …………………………………………………………………………………………….165
2. Uraian Materi …………………………………………………………………………………………………………..166
3. Refleksi ……………………………………………………………………………………………………………………..206
4. Tugas …………………………………………………………………………………………………………………………207
5. Tes Formatif …………………………………………………………………………………………………………….208
C. Penilaian
III. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

Baca Juga:   Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Kehutanan SMK/MAK Kelas 10 Semester I Untuk Siswa