Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 4 SD Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas IV SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Pelajaran 1 Pedoman Hidupku……………………………………………………………….. 2
A. Hidup Harmonis……………………………………………………………………………..2
B. Kitab Suciku………………………………………………………………………………….. 10
Pelajaran 2 Penuntun Sikapku………………………………………………………………. 21
A. Wu Chang……………………………………………………………………………………… 21
B. Zhuxi Sang Guru Besar………………………………………………………………….. 31
Pelajaran 3 Nabi Kongzi Tianzhi Muduo…………………………………………………40
A. Cita-cita Nabi Kongzi……………………………………………………………………..40
B. Semangat Belajar Nabi Kongzi……………………………………………………….50
C. Pengembaraan Nabi Kongzi……………………………………………………………59
D. Nabi Kongzi Genta Rohani Tian………………………………………………………69
Pelajaran 4 Hukum Alam Yang Abadi……………………………………………………. 79
A. Kehidupan Alam……………………………………………………………………………. 79
B. Hubungan Tian, Alam Semesta dan Manusia…………………………………. 91
Pelajaran 5 Ibunda Agung ………………………………………………………………….. 104
A. Ibunda Mengzi……………………………………………………………………………… 104
B. Ibunda Yue Fei dan Ouyang Xiu………………………………………………………114
Pelajaran 6 Aku Seorang Junzi ……………………………………………………………..127
A. Junzi yang Berbakti dan Rendah Hati……………………………………………. 127
B. Junzi yang Satya dan Dapat Dipercaya………………………………………… 138
C. Junzi yang Santun dan Menegakkan Kebenaraan……………………….. 145
D. Junzi yang Suci Hati dan Tahu Malu……………………………………………. 153
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………………. 162
Glosarium……………………………………………………………………………………………. 163
Profil Penulis………………………………………………………………………………………… 168
Profil Penelaah………………………………………………………………………………………170
Profil Penelaah………………………………………………………………………………………170
Profil Editor……………………………………………………………………………………………172

Baca Juga:   Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 4 SD/MI Tema 5 Pahlawanku Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa