Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 4 SD Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas IV SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Pelajaran 1…………………………………………………………………………………………..1
Sungguh Allah Mahakuasa………………………………………………………………………………..1
Pelajaran 2…………………………………………………………………………………………..9
Allah Berkuasa Atas Hidup Manusia…………………………………………………………………9
Pelajaran 3………………………………………………………………………………………..17
Allah Penolongku yang Setia…………………………………………………………………………..17
Pelajaran 4………………………………………………………………………………………..25
Amos Manusia Biasa yang Dipilih Tuhan……………………………………………………….25
Pelajaran 5………………………………………………………………………………………..33
Allah Sumber Kekuatanku………………………………………………………………………………..33
Pelajaran 6………………………………………………………………………………………..39
Mengapa Bergantung kepada Allah?…………………………………………………………….39
Pelajaran 7………………………………………………………………………………………..49
Yesus Sanggup Menyembuhkan…………………………………………………………………….49
Pelajaran 8………………………………………………………………………………………..57
Hidup Bersyukur………………………………………………………………………………………………..57
Pelajaran 9………………………………………………………………………………………..65
Tuhan, Selamatkanlah Kami!……………………………………………………………………………65
Pelajaran 10………………………………………………………………………………………73
Hidup Berserah………………………………………………………………………………………………….73
Lampiran……………………………………………………………………………………………87
Daftar Pustaka………………………………………………………………………………….91

Baca Juga:   Buku Kurikulum 2013 Materi Pelajaran Kelas 4 SD/MI Tema 5 Pahlawanku Edisi Revisi Terbaru Untuk Siswa