Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Semester I dan Semester II Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Kelas I SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Pelajaran 1 Pribadi Peserta Didik……………………………………………………….. 1
A : Diriku…………………………………………………………………………. 1
B : Diriku dan Temanku……………………………………………………. 6
C : Diriku Disayangi Tuhan……………………………………………….. 11
D : Anggota Tubuh dan Kegunaannya………………………………. 15
E : Merawat Anggota Tubuh……………………………………………… 22
Pelajaran 2 Masyarakat : Lingkungan Peserta Didik……………………………. 26
A : Rumahku……………………………………………………………………. 26
B : Tugas Anggota Keluarga……………………………………………… 32
C : Sekolahku…………………………………………………………………… 38
D : Guruku……………………………………………………………………….. 43
Pelajaran 3 Yesus Kristus…………………………………………………………………… 47
A : Allah Menciptakan Langit dan Bumi……………………………. 47
B : Allah Menciptakan Manusia………………………………………… 52
C : Kabar Gembira……………………………………………………………. 59
D : Kelahiran Yesus………………………………………………………….. 65
E : Para Gembala……………………………………………………………… 71
F : Tiga Orang Majus dari Timur……………………………………….. 76
Pelajaran 4 Gereja……………………………………………………………………………… 81
A : Doa Harian Umat Katolik…………………………………………….. 81
B : Tanda Salib………………………………………………………………….. 88
C : Doa Bapa Kami……………………………………………………………. 96
D : Doa Salam Maria………………………………………………………… 101
E : Doa Kemuliaan……………………………………………………………. 108
F : Berdoa dengan Baik dan Benar……………………………………. 111
Ibadat Sabda……………………………………………………………………………………… 116
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………… 117
Profil Penulis …………………………………………………………………………………….. 118
Profil Penelaah …………………………………………………………………………………. 119
Profil Editor ………………………………………………………………………………………. 122
Profil Ilustrator ………………………………………………………………………………….. 122

Baca Juga:   Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Semester I dan Semester II Untuk Siswa