Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 2 Bermain di Lingkunganku Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Tema 2 Bermain di Lingkunganku Kelas II SD/MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Tema 2: Bermain di Lingkunganku
Subtema 1:
Bermain di Lingkungan Rumah ………………………………… 3
Subtema 2:
Bermain di Rumah Teman ………………………………………… 54
Subtema 3:
Bermain di Lingkungan Sekolah ……………………………….. 111
Subtema 4:
Bermain di Tempat Wisata ……………………………………….. 169
Daftar Pustaka …………………………………………………………. 229
Profil Penulis …………………………………………………………… 231
Profil Penelaah ………………………………………………………… 232
Profil Editor ……………………………………………………………… 241
Profil Illustrator ………………………………………………………… 242

Baca Juga:   Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 5 Pengalamanku Untuk Siswa