Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 3 Tugasku Sehari-hari Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Tema 3 Tugasku Sehari-hari Kelas II SD/MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Subtema 1
Tugasku Sehari-hari di Rumah…………………………………………….1
Subtema 2
Tugasku Sehari-hari di Sekolah………………………………………43
Subtema 3
Tugasku sebagai Umat Beragama………………………………..83
Subtema 4
Tugasku dalam Kehidupan Sosial………………………………… 113
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………..159
Profil Penulis……………………………………………………………………………….. 161
Profil Penelaah………………………………………………………………………….162
Profil Ilustrator……………………………………………………………………………170

Baca Juga:   Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Untuk Siswa