Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD/MI Tema 5 Pengalamanku Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Tema 5 Pengalamanku dan Sehat Kelas II SD/MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Subtema 1:
Pengalamanku di Rumah ………………………………..
Subtema 2:
Pengalamanku di Sekolah ………………………………. 67
Subtema 3:
Pengalamanku di Tempat Bermain …………………. 116
Subtema 4:
Pengalamanku di Tempat Wisata ……………………. 168
Daftar Pustaka ……………………………………………….. 216
Profil Penulis ………………………………………………….. 217
Profil Penelaah ………………………………………………. 218
Profil Editor ……………………………………………………. 226
Profil Ilustrator ……………………………………………….. 226

Baca Juga:   Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 2 SD Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti Untuk Siswa