Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Untuk Siswa

Posted on
Sahabat Edukasi yang berbahagia… Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas III SD Kurikulum 2013 Semester 1 dan Semester 2 lengkap:
Pengenalan Tokoh ………………………………………………………………… vi
Fitur Buku……………………………………………………………………………… viii
Salam Peneguhan Iman………………………………………………………… ix
Doa……………………………………………………………………………………….. x
Delapan Pengakuan Iman …………………………………………………….. xi
Pelajaran 1 Kesukaan ………………………………………………………….. 1
A. Kesukaan yang Membawa Faedah ………………………….. 2
B. Kesukaan yang Membawa Celaka …………………………… 9
Pelajaran 2 Nabi Kongzi, Nabiku …………………………………………. 16
A. Kelahiran Nabi Kongzi ……………………………………………. 17
B. Kehidupan Nabi Kongzi ………………………………………….. 25
C. Hari Wafat Nabi Kongzi ………………………………………….. 35
D. Genta Rohani Tian ………………………………………………… 41
Pelajaran 3 Teladan Mengzi …………………………………………………. 50
A. Riwayat Mengzi …………………………………………………….. 51
B. Keteladanan Mengzi ……………………………………………… 56
Pelajaran 4 Imanku, Perilakuku …………………………………………. 60
A. Delapan Keimanan ……………………………………………….. 61
B. Tugasku dan Kewajibanku ………………………………………. 68
C. Ketulusan Hati ……………………………………………………….. 73
Pelajaran 5 Teladan Murid Nabi Kongzi ………………………………. 77
A. Semangat Bakti Zeng Zi…………………………………………. 78
B. Ketekunan Yan Hui…………………………………………………. 85
C. Keperkasaan Zi Lu………………………………………………….. 91
D. Kesetiaan Zi Gong………………………………………………….. 97
Pelajaran 6 Ibadahku…………………………………………………………… 102
A. Sikap Delapan Kebajikan (Ba De)…………………………… 103
B. Delapan Kebajikan…………………………………………………. 108
C. Piranti Altar……………………………………………………………. 113
Pelajaran 7 Teladan Nabi Kongzi………………………………………….. 117
A. Nilai-nilai Keteladanan …………………………………………. 118
Daftar Pustaka……………………………………………………………………… 124
Glosarium…………………………………………………………………………….. 125

Baca Juga:   Buku Materi Pelajaran Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Siswa