Perbandingan Trigonometri Sudut-Sudut Berelasi

Posted on

         Pondok Soal.com – Materi berikut yang akan kita pelajari merupakan Perbandingan Trigonometri Sudut-sudut Berelasi. Maksudnya sudut-sudut berelasi disini merupakan korelasi nilai perbandingan trigonometri dengan besar sudut ada pada kuadran II, kuadran III, kuadran IV, dan sudut yang besarnya di atas $ 360^\circ $. Materi Perbandingan Trigonometri Sudut-sudut Berelasi ini sangat penting alasannya yakni tak semua sudut yang ada pada kuadran-kuadran nilai trigonometrinya kita hafalkan, akan tenamun kita cukup mengingat nilai trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran I. Baca juga materi yang berkaitan yaitu “Ukuran Sudut : Derajat, Radian, dan Putaran“, “Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku“, dan “Nilai Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran“.

Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut istimewa pada kuadran I
       Sudut-sudut istimewa yang ada pada kuadran I yang dimaksud merupakan $ 0^\circ , \, 30^\circ, \, 45^\circ, \, 60^\circ, \, $ dan $ 90^\circ $.
Berikut tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tan,

Penterangan tabel di atas :
Nilai-nilai perbandingan trigonometrinya merupakan ,
$ \sin 0^\circ = 0 , \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \sin 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}, \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}, \sin 90^\circ = 1 $
$ \cos 0^\circ = 1 , \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}, \cos 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \cos 90^\circ = 0 $
$ \tan 0^\circ = 0 , \tan 30^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3} , \tan 45^\circ = 1 , \tan 60^\circ = \sqrt{3}, \tan 90^\circ = \infty $

Contoh :
1). Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut,
a). $ \sin 30^\circ . \cos 45^\circ $
b). $ \frac{\tan 45^\circ . \cos 60^\circ – \sin 30^\circ . \cos 30^\circ}{\sin 60^\circ} $
Penyelesaian :
a). $ \begin{align} \sin 30^\circ . \cos 45^\circ = \frac{1}{2}. \frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{4} \sqrt{2} \end{align} $
b). Nilainya,
$ \begin{align} \frac{\tan 45^\circ . \cos 60^\circ – \sin 30^\circ . \cos 30^\circ}{\sin 60^\circ} & = \frac{1.\frac{1}{2} – \frac{1}{2} .\frac{1}{2}\sqrt{3} }{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ & = \frac{\frac{1}{2} – \frac{1}{4}\sqrt{3} }{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \times \frac{4}{4} \\ & = \frac{2 – \sqrt{3} }{2\sqrt{3}} \\ & = \frac{2 – \sqrt{3} }{2\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \\ & = \frac{2 \sqrt{3} – 3 }{2.3} \\ & = \frac{2 \sqrt{3} }{6} – \frac{ 3 }{6} \\ & = \frac{ \sqrt{3} }{3} – \frac{ 1 }{2} \\ & = \frac{ 1 }{3}\sqrt{3} – \frac{ 1 }{2} \end{align} $

Perbandingan Trigonometri Sudut-sudut Berelasi
       Sebelumnya sudah ditampilkan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut pada kuadran I. Berikut kita pelajari korelasi sudut-sudut berelasi bermacam kuadran.
Perhatikan rumus korelasi setiap kuadran apabila diketahui sudut $ \alpha \, $ pada kuadran I berikut.

Dari gambar di atas, kita peroleh korelasi kuadrannya :
Kuadran I :
$ \sin (90^\circ – \alpha ) = \cos \alpha , \, \cos (90^\circ – \alpha ) = \sin \alpha $
$ \tan (90^\circ – \alpha ) = \cot \alpha $

Baca Juga:   Soal-Soal Latihan Pembuktian Trigonometri

Kuadran II :
$ \sin (90^\circ + \alpha ) = \cos \alpha , \, \cos (90^\circ + \alpha ) = -\sin \alpha $
$ \tan (90^\circ + \alpha ) = -\cot \alpha $
$ \sin (180^\circ – \alpha ) = \sin \alpha , \, \cos (180^\circ – \alpha ) = -\cos \alpha $
$ \tan (180^\circ – \alpha ) = -\tan \alpha $

Kuadran III :
$ \sin (180^\circ + \alpha ) = -\sin \alpha , \, \cos (180^\circ + \alpha ) = -\cos \alpha $
$ \tan (180^\circ + \alpha ) = \tan \alpha $
$ \sin (270^\circ – \alpha ) = -\cos \alpha , \, \cos (270^\circ – \alpha ) = -\sin \alpha $
$ \tan (270^\circ – \alpha ) = \cot \alpha $

Kuadran IV :
$ \sin (270^\circ + \alpha ) = -\cos \alpha , \, \cos (270^\circ + \alpha ) = \sin \alpha $
$ \tan (270^\circ + \alpha ) = -\cot \alpha $
$ \sin (360^\circ – \alpha ) = -\sin \alpha , \, \cos (360^\circ – \alpha ) = \cos \alpha $
$ \tan (360^\circ – \alpha ) = -\tan \alpha $

Sudut lebih besar $ 360^\circ $ :
$ \sin (360^\circ + \alpha ) = \sin \alpha , \, \cos (360^\circ + \alpha ) = \cos \alpha $
$ \tan (360^\circ + \alpha ) = \tan \alpha $

$ \sin (n.360^\circ + \alpha ) = \sin \alpha , \, \cos (n.360^\circ + \alpha ) = \cos \alpha $
$ \tan (n.360^\circ + \alpha ) = \tan \alpha $
dengan $ n \, $ bilangan asli.

Catatan :
Dari korelasi semua kekerabatan diatas, sanggup disimpulkan :
*). Jika memakai ($ 90^\circ \pm \alpha $) atau ($ 270^\circ \pm \alpha $) , maka trigonometrinya berubah yaitu sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot, sec jadi csc, dan csc jadi sec. (menggunakan $ 90^\circ \, $ dan $ 270^\circ$).
*). Jika memakai ($ 180^\circ \pm \alpha $) atau ($ 360^\circ \pm \alpha $) , maka trigonometrinya tetap (tak berubah). (menggunakan $ 180^\circ \, $ dan $ 360^\circ$).

Contoh :
2). Tentukan nilai perbandingan trigonometri dari :
a). $ \sin 120^\circ $
b). $ \cos 150^\circ $
c). $ \tan 135^\circ $
d). $ \tan 210^\circ $
e). $ \cos 210^\circ $
f). $ \sin 300^\circ $
g). $ \cos 330^\circ $
Penyelesaian :
a). Kuadran II : $ \sin 120^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \sin 120^\circ = \sin (90^\circ + 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} $
Cara II : $ \sin 120^\circ = \sin (180^\circ – 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} $

b). Kuadran II : $ \cos 150^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \cos 150^\circ = \cos (90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} $
Cara II : $ \cos 150^\circ = \cos (180^\circ – 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} $

c). Kuadran II : $ \tan 135^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \tan 135^\circ = \tan (90^\circ + 45^\circ) = -\cot 45^\circ = – \frac{1}{\tan 45^\circ } = -\frac{1}{1} = -1 $
Cara II : $ \tan 135^\circ = \tan (180^\circ – 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1 $

d). Kuadran III : $ \tan 210^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \tan 210^\circ = \tan (180^\circ + 30^\circ) = \tan 30^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3} $
Cara II : $ \tan 210^\circ = \tan (270^\circ – 60^\circ) = \cot 60^\circ = \frac{1}{\tan 60^\circ } = \frac{1}{ \sqrt{3} } = \frac{1}{3}\sqrt{3} $

Baca Juga:   Sudut Elevasi Dan Depresi

e). Kuadran III : $ \tan 210^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} $
Cara II : $ \cos 210^\circ = \cos (270^\circ – 60^\circ) = -\sin 60^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $

f). Kuadran IV : $ \tan 210^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \sin 300^\circ = \sin (270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $
Cara II : $ \sin 300^\circ = \sin (360^\circ – 60^\circ) = -\sin 60^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $

g). Kuadran IV : $ \cos 330^\circ \, $ ada dua cara :
Cara I : $ \cos 330^\circ = \cos (270^\circ + 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} $
Cara II : $ \cos 330^\circ = \cos (360^\circ – 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} $

3). Tentukan nilai perbandingan trigonometri dari
a). $ \sin 360^\circ $
b). $ \cos 420^\circ $
c). $ \tan 510^\circ $
d). $ \sin 1290^\circ $
Penyelesaian :
a). $ \sin 360^\circ = \sin (360^\circ + 0^\circ ) = \sin 0^\circ = 0 $
b). $ \cos 420^\circ = \cos (360^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} $
c). $ \tan 510^\circ = \tan (360^\circ + 150^\circ) = \tan 150^\circ = \tan (180^\circ – 30^\circ) = – \tan 30^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3} $
d). $ \sin 1290^\circ = \sin (3\times 360^\circ + 210^\circ) = \sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} $

Catatan :
Untuk nilai negatif atau psositif, bergantung dari sudut awal pada soal, terletak pada kuadran berapa. Misalkan, nilai $ \cos 210^\circ \, $, sudut $ 210^\circ \, $ ada pada kuadran III sesampai lalu nilai cos nya negatif, sesampai lalu bentuk simpelnya ditambahkan negatif. perhatikan perhitungan berikut,
Cara I : $ \cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = \cos 30^\circ \, $ , bentuk simpelnya $ \cos 210^\circ = \cos 30^\circ \, $ , alasannya yakni cos di kuadran III negatif, maka bentuk simpelnya diberi negatif.
$ \cos 210^\circ = – \cos 30^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $ .

Cara II : $ \cos 210^\circ = \cos (270^\circ – 60^\circ) = \sin 60^\circ \, $ , bentuk simpelnya $ \cos 210^\circ = \sin 60^\circ \, $ , alasannya yakni cos di kuadran III negatif, maka bentuk simpelnya diberi negatif.
$ \cos 210^\circ = – \sin 60^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $ .

Sudut Komplemen pada Kuadran I
       Sudut suplemen maksudnya sudut yang jumlahnya $ 90^\circ \, $ pada kuadran I. Berikut bentuk-bentuk perbandingan trigonometri sudut-sudut suplemen :
$ \sin \theta = \cos (90^\circ – \theta) $
$ \cos \theta = \sin (90^\circ – \theta) $
$ \tan \theta = \cot (90^\circ – \theta) $
$ \cot \theta = \tan (90^\circ – \theta) $
$ \sec \theta = \csc (90^\circ – \theta) $
$ \csc \theta = \sec (90^\circ – \theta) $

Pada sudut komplemen, terjadi perubahan trigonometri yaitu :
sin berkembang menjadi cos (dan sebalikny)
tan berkembang menjadi cot (dan sebalikny)
sec berkembang menjadi csc (dan sebalikny)

Baca Juga:   Penerapan Trigonometri Pada Segitiga : Hukum Sinus, Hukum Cosinus, Luas Segitiga

Contoh :
4). Tentukan perbandingan trigonometri sudut suplemen dari bentuk berikut :
a). $ \sin 30^\circ $
b). $ \cot 60^\circ $
c). $ \cos 35^\circ $
Penyelesaian :
a). $ \sin 30^\circ = \cos ( 90^\circ – 30^\circ ) = \cos 60^\circ $
artinya nilai $ \sin 30^\circ \, $ sama dengan $ \cos 60^\circ $
dimana jumlah sudutnya : $ 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ $
b). $ \cot 60^\circ = \tan ( 90^\circ – 60^\circ ) = \tan 30^\circ $
artinya nilai $ \cot 60^\circ \, $ sama dengan $ \tan 30^\circ $
dimana jumlah sudutnya : $ 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ $
c). $ \cos 35^\circ = \sin ( 90^\circ – 35^\circ ) = \sin 55^\circ $
artinya nilai $ \cos 35^\circ \, $ sama dengan $ \sin 55^\circ $
dimana jumlah sudutnya : $ 35^\circ + 55^\circ = 90^\circ $

5). Tentukan nilai $ \sin ^2 25^\circ + \sin ^2 40^\circ + \sin ^2 50^\circ + \sin ^2 65^\circ $ ?
Penyelesaian :
*). Gunakan identitas trigonometri : $ \sin ^2 A + \cos ^2 A = 1 $
*). Gunakan sudut suplemen :
$ \sin 25^\circ = \cos ( 90^\circ – 25^\circ ) = \cos 65^\circ $
Sesampai lalu : $ \sin ^2 25^\circ = \cos ^2 65^\circ $
$ \sin 40^\circ = \cos ( 90^\circ – 40^\circ ) = \cos 50^\circ $
Sesampai lalu : $ \sin ^2 40^\circ = \cos ^2 50^\circ $
*). Menentukan balasannya :
$ \begin{align} & \sin ^2 25^\circ + \sin ^2 40^\circ + \sin ^2 50^\circ + \sin ^2 65^\circ \\ & = \cos ^2 65^\circ + \cos ^2 50^\circ + \sin ^2 50^\circ + \sin ^2 65^\circ \\ & = ( \cos ^2 65^\circ + \sin ^2 65^\circ) + ( \cos ^2 50^\circ + \sin ^2 50^\circ ) \\ & = ( 1 ) + ( 1 ) \\ & = 2 \end{align} $
Jadi, nilai $ \sin ^2 25^\circ + \sin ^2 40^\circ + \sin ^2 50^\circ + \sin ^2 65^\circ = 2 $ .

Nilai fungsi trigonometri untuk seudut negatif
       Berikut nilai fungsi trigonometri untuk sudut negatif :
$ \sin (- \alpha ) = – \sin \alpha $
$ \cos (- \alpha ) = \cos \alpha $
$ \tan (- \alpha ) = – \tan \alpha $
$ \sec (- \alpha ) = \sec \alpha $
$ \csc (- \alpha ) = – \csc \alpha $
$ \cot (- \alpha ) = – \cot \alpha $

Contoh :
Tentukan nilai fungsi trigonometri berikut :
a). $ \sin (- 30^\circ ) $
b). $ \cos (- 60^\circ ) $
c). $ \sin (- 210^\circ ) $
d). $ \cos (- 210^\circ ) $
Penyelesaian :
a). $ \sin (- 30^\circ ) = – \sin 30^\circ = – \frac{1}{2} $
b). $ \cos (- 60^\circ ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} $
c). $ \sin (- 210^\circ ) = – \sin 210^\circ = – \sin (180^\circ + 30^\circ) = -[-\sin 30^\circ] = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} $
d). $ \cos (- 210^\circ ) = \cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = – \frac{1}{2}\sqrt{3} $